Contact Us

Lưu ý: Chúng tôi không cung cấp hàng theo thời vụ, chúng tôi luôn tìm kiếm bạn hàng lâu dài, uy tín để phát triển nguồn hàng hiện tại. Xin cảm ơn!

Với phương châm phát triển tiềm năng thị trường nông sản Đà Lạt, chúng tôi luôn sẵn sàng là nhà cung cấp, là đại diện kinh thu mua, là bạn hàng, là người kiểm tra chất lượng nông sản cho bạn tại Đà Lạt và các huyện lân cận.

Với mọi nhu cầu cần thu mua các loại rau củ, hoa tại Đà Lạt:

Xin liên hệ:


             Anh Tân     0938.715.815

 Email: huutan_hoangst@yahoo.com

Yahoo!: huutan_hoangst

Skype:  huutan_hoangst

 

Nguyen Tu Luc, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Đà Lạt, Lâm Đồng 61000
0938.715.815-0633.553642
free templates
Make a Free Website with Yola.